Het WG-terrein: een prachtig gebied in Amsterdam met een lange geschiedenis.

In 1634 werd er net buiten de stadsmuren het pesthuys gevestigd. In de 19de eeuw werd het pesthuys uitgebreid tot een algemeen ziekenhuis: het buiten gasthuis. Op 28 mei 1891 legde de 10-jarige koningin Wilhelmina de eerste steen voor de bouw van het Wilhelmina Gasthuis.

Het WG heeft tot 1983 als (academisch) ziekenhuis gefunctioneerd. In december 1983 verhuisden de laatste afdelingen naar het Academisch Medisch Centrum en verloor het WG grotendeels zijn ziekenhuisfunctie. Wat overbleef was een 10 hecatre groot terrein met meer dan 50 gebouwen. 

In zo'n 20 jaar heeft het WG zijn nieuwe invulling gekregen. Een lange tijd maar dat bood ook de kans om de plannen aan te passen aan de maatschappelijke omstandigheden. Het WG is een goed voorbeeld geworden voor herontwikkeling met behoud van cultuur-historisch waardevolle gebouwen. In 2009 zijn veel van de oude gebouwen aangewezen als gemeentelijk monument. Het oude Poortgebouw is een Rijksmonument.

Midden op het WG-terrein staan de oude paviljoens 1 en 2. Deze paviljoens vormen samen met het Poortgebouw het historische hart van het terrein. De 10-jarige koningin Wilhelmina legde op 28 mei 1891 de eerste steen. Een bijzondere gebeurtenis, zeker omdat het de eerste officiele handeling was van Wilhelmina. De steen is nog steeds aanwezig in de gevel van paviljoen 2.

Het oorspronkelijke plan van de gemeente was om de paviljoens te slopen en te vervangen door sociale woningbouw. Omdat er in 1984 geen "contingenten" beschikbaar waren, kon dit plan pas op termijn worden uitgevoerd. Een aantal (buurt)bewoners, maatschappelijke organisaties en mensen uit de kraakbeweging kregen toestemming om de gebouwen 5 jaar te beheren en in te richten als "woon- en werkproject". Dit project was zo succesvol dat het definitief is gemaakt. In 1993-1994 zijn de paviljoens verbouwd tot woon- en werkruimten.