Nieuwbouw Immanuelschool

Na jarenlange onzekerheid is het nu definitief: De Immanuelschool in Slotermeer krijgt nieuwbouw. Eind 2017 is een deel van het immanuel bouwbord kleinhuidige gesloopt om plaats te maken voor de niewbouw. In mei wordt begonnen met de heiwerkzaamheden en de nieuwbouw. In het voorjaar 2019 moet de nieuwe school klaar zijn.

Een deel van het oude gebouw blijft (voorlopig) gehandhaafd en krijgt een nieuwe functie.