Weer een stukje Aireystrook (bijna) gereed

De renovatie van de eerste 140 Aireywoningen in Slotermeer is afgerond. Momenteel wordt gewerkt aan de herinrichting van de buitenruimte airey01openbare ruimte. Het eerste hofje is gereed inclusief een nieuwe speelplek. Ook de Jacob Frankhof is vrijwel gereed. Eind 2018 zal de hele Aireystrook tussen Burgemeester Fockstraat en Burgemeester Eliasstraat vernieuwd zijn.

Eigen Haard is begin 2018 begonnen met de 3de fase renovatie: de woningen tussen de Burgemeester Fockstraat en de Johannes Poststraat.