Nieuw plan voor Jacob Geelbuurt Oost

Nadat woningcorporatie de Alliantie besloten hefet om de woningen in de Jacob Geelbuurt Oost te vervangen door nieuwbouw is in goed overleg tussen gemeente, corporatie en de bewoners gewerkt aan een nieuw plan voor de buurt. Het plan is gereed, bewoners zijn enthousiast en naar verwachting zal het nieuwe stedenbouwkundige plan in het najaar 2019 door de gemeenteraad worden vastgesteld. Vervolgens kan de herhuisvesting beginnen en vanaf 2021 de sloop en nieuwbouw van de eerste woningen. In totaal komen er ruim 500 nieuwe woningen en zal ook de openbare ruimte opnieuw worden ingericht.

De nieuwbouw voor de Jacob Geelbuurt Oost maakt onderdeel uit van de vernieuwing van de gehele Jacob Geelbuurt.