De Jacob Geelbuurt ligt ingesloten tussen de Johan Huizingalaan, de Comeniusstraat, Hemsterhuisstraat en het ringspoor. Gebouwd in de jaren '50 volgens de principes van Van Eesteren: open verkavelingen, licht, lucht en ruimte. De Jacob Geelbuurt valt uiteen in 3 deelgebieden:

* het westelijk deel: laagbouwwoningen in een groene hofverkaveling;

* middendeel: een voorzieningenstrook met overwegend schoolgebouwen;

* oostelijk deel: portieketagewoningen gelegen aan de rand van een parkstrook.huizingaeerstepaal01klein

Samen met de Alliantie en de bewoners is het stadsdeel Nieuw-West bezig met de vernieuwing van de buurt. Na een lange voorbereidingstijd is in 2013 een integraal vernieuwingsplan vastgesteld voor de buurt. De daadwerkelijke vernieuwing is in 2015 van start gegaan, waarbij de focus voorlopig ligt op het westelijk en middendeel. Als eerste is in april 2015 begonnen met de nieuwbouw van de Huizingaschool. In mei 2016 hebben de leerlingen en leerkrachten het nieuwe gebouw in gebruik genomen. Eind 2015 is de Alliantie gestart met de renovatie van de laagbouwwoningen en in augustus 2016 is de renovatie van het voormalige Pius X-college tot nieuwe huisvesting voor het Comeniuslyceum van start gegaan. De gemeente (stadsdeel) zal aansluitend de openbare ruimte herinrichten. In het hart van de buurt komt een nieuwe speelplek.

Nieuw plan voor Jacob Geelbuurt Oost

Nadat woningcorporatie de Alliantie besloten hefet om de woningen in de Jacob Geelbuurt Oost te vervangen door nieuwbouw is in goed overleg tussen gemeente, corporatie en de bewoners gewerkt aan een nieuw plan voor de buurt. Het plan is gereed, bewoners zijn enthousiast en naar verwachting zal het nieuwe stedenbouwkundige plan in het najaar 2019 door de gemeenteraad worden vastgesteld. Vervolgens kan de herhuisvesting beginnen en vanaf 2021 de sloop en nieuwbouw van de eerste woningen. In totaal komen er ruim 500 nieuwe woningen en zal ook de openbare ruimte opnieuw worden ingericht.

De nieuwbouw voor de Jacob Geelbuurt Oost maakt onderdeel uit van de vernieuwing van de gehele Jacob Geelbuurt.

 

Opening Nieuwe Comeniuslyceum

Het zat niet mee met de verbouwing, maar uiteindelijk werd begin maart het Nieuwe Comeniuslyceum in de Jacob Geelbuurt nwe comeniuslyceum opening01officieel geopend worden. De school heeft een prachtig nieuw onderkomen gevonden in het voormalige gebouw van het Pius X college. Het gebouw is ingrijpend verbouwd, de open binnenplaats is overdekt waardoor er een prachtige hal onstaat. Boven in het gebouw bevindt zich een botanische kas.

De werkzaamheden zijn nog niet helemaal afgerond. Voor de zomer 2018 moet alles echt gereed zijn.

76 Nieuwe appartementen!

heiwerk comeniuslocatieDe Alliantie is gestart met de bouw van 76 sociale huur-appartementen aan de Comeniusstraat in de Jacob Geelbuurt. De bouw maakt onderdeel uit van de integrale vernieuwing van de Jacob Geelbuurt.

Openbare ruimte Jacob Geelbuurt wordt vernieuwd

IMG 3967Aansluitend aan de renovatie van de eengezinswoningen door de Alliantie knapt de gemeente de openbare ruimte in de Jacob Geelbuurt op. Kabels en leidingen worden vernieuwd, nieuwe parkeerplaatsen gemaakt en straten en trottoirs opnieuw ingericht.

Sloop oude Huizingaschool begonnen

sloop oudehuizinga2Deze week is begonnen met de sloop van de oude Huizingaschool in de Jacob Geelbuurt. Zodra de sloop gereed is begint de Alliantie met de bouw van 76 sociale huur-appartementen: De volgende stap in de vernieuwing van de Jacob Geelbuurt.

 

Renovatie laagbouw Jacob Geelbuurt gestart

IMG 1566In november is woningcorporatie de Alliantie begonnen met de renovatie van de eengezinswoningen in de Jacob Geelbuurt. De renovatie maakt onderdeel uit van de integrale vernieuwing van de buurt. In totaal zullen in 3 fasen zo'n 250 woningen worden gerenoveerd.

Nieuwbouw voor Huizingaschool

IMG 1267De eerste zichtbare stap in de vernieuwing van de Jacob Geelbuurt is de nieuwbouw van de Huizingaschool. De eerste paal werd in april geslagen door kinderen van deschool samen met Joke Middelbeek, directeur van het schoolbestuur STWT. Naar verwachting kan de school in mei 2016 verhuizen naar de nieuwbouw.