Sinds 2002 werk ik mee aan de vernieuwing van de westelijke tuinsteden in Amsterdam. De westelijke tuinsteden zijn na de oorlog gebouwd volgens de stedenbouwkundige principes van Van Eesteren met als kenmerk: licht, lucht en ruimte. Geen gesloten bouwblokken, maar open blokken in het groen, de prachtige Sloterplas en de Nieuwe Meer. Recente ontwikkelingen zijn de Brettenzone en de Tuinen van West. In de loop van de jaren is het gebied sleets geworden, zijn de maatschappelijke situatie, de bevokingssamenstelling en de woonwensen drastisch veranderd. Met een integrale vernieuwing krijgt het gebied weer een nieuwe toekomst.

Op deze pagina een aantal projecten waar ik als projectmanager bij de gemeente Amsterdam aan heb mogen meewerken.

 

Nieuwe Goeman Borgesiusschool opgeleverd

De nieuwe Goeman Borgesiusschool in Amsterdam Geuzenveld is opgeleverd en door de docenten en leerlingen in gebruik genomen. In het oude gebouw was een bijzonder kunstwerk aanwezig van Frieda Huntziger. Bij de nieuwbouw is de muurschildering opnieuw aangebracht in de gymzaal.

Nieuwbouw Goeman Borgesiusschool

IMG 6249De bouw van de nieuwe Goeman Borgesiusschool in Geuzenveld is gestart. Het skelet staat er en het hoogste punt is bereikt. Begin 2019 kunnen de kinderen in het nieuwe gebouw terecht.

Nieuw plan voor Jacob Geelbuurt Oost

Nadat woningcorporatie de Alliantie besloten hefet om de woningen in de Jacob Geelbuurt Oost te vervangen door nieuwbouw is in goed overleg tussen gemeente, corporatie en de bewoners gewerkt aan een nieuw plan voor de buurt. Het plan is gereed, bewoners zijn enthousiast en naar verwachting zal het nieuwe stedenbouwkundige plan in het najaar 2019 door de gemeenteraad worden vastgesteld. Vervolgens kan de herhuisvesting beginnen en vanaf 2021 de sloop en nieuwbouw van de eerste woningen. In totaal komen er ruim 500 nieuwe woningen en zal ook de openbare ruimte opnieuw worden ingericht.

De nieuwbouw voor de Jacob Geelbuurt Oost maakt onderdeel uit van de vernieuwing van de gehele Jacob Geelbuurt.

 

Opening Nieuwe Comeniuslyceum

Het zat niet mee met de verbouwing, maar uiteindelijk werd begin maart het Nieuwe Comeniuslyceum in de Jacob Geelbuurt nwe comeniuslyceum opening01officieel geopend worden. De school heeft een prachtig nieuw onderkomen gevonden in het voormalige gebouw van het Pius X college. Het gebouw is ingrijpend verbouwd, de open binnenplaats is overdekt waardoor er een prachtige hal onstaat. Boven in het gebouw bevindt zich een botanische kas.

De werkzaamheden zijn nog niet helemaal afgerond. Voor de zomer 2018 moet alles echt gereed zijn.

76 Nieuwe appartementen!

heiwerk comeniuslocatieDe Alliantie is gestart met de bouw van 76 sociale huur-appartementen aan de Comeniusstraat in de Jacob Geelbuurt. De bouw maakt onderdeel uit van de integrale vernieuwing van de Jacob Geelbuurt.

Openbare ruimte Jacob Geelbuurt wordt vernieuwd

IMG 3967Aansluitend aan de renovatie van de eengezinswoningen door de Alliantie knapt de gemeente de openbare ruimte in de Jacob Geelbuurt op. Kabels en leidingen worden vernieuwd, nieuwe parkeerplaatsen gemaakt en straten en trottoirs opnieuw ingericht.

Sloop oude Huizingaschool begonnen

sloop oudehuizinga2Deze week is begonnen met de sloop van de oude Huizingaschool in de Jacob Geelbuurt. Zodra de sloop gereed is begint de Alliantie met de bouw van 76 sociale huur-appartementen: De volgende stap in de vernieuwing van de Jacob Geelbuurt.

 

Renovatie laagbouw Jacob Geelbuurt gestart

IMG 1566In november is woningcorporatie de Alliantie begonnen met de renovatie van de eengezinswoningen in de Jacob Geelbuurt. De renovatie maakt onderdeel uit van de integrale vernieuwing van de buurt. In totaal zullen in 3 fasen zo'n 250 woningen worden gerenoveerd.

Nieuwbouw voor Huizingaschool

IMG 1267De eerste zichtbare stap in de vernieuwing van de Jacob Geelbuurt is de nieuwbouw van de Huizingaschool. De eerste paal werd in april geslagen door kinderen van deschool samen met Joke Middelbeek, directeur van het schoolbestuur STWT. Naar verwachting kan de school in mei 2016 verhuizen naar de nieuwbouw.

Nieuw schoolgebouw voor de Noordmans

IMG 9212Na een lange aanloopfase begint de nieuwe Noordmansschool vorm te krijgen. Behalve een nieuw gebouw krijgt de school ook een nieuwe naam: Proo Rege Noorderhof.

Wateroverlast Meerwaldtplantsoen nog niet opgelost

IMG 9191De wateroverlast in het Meerwaldtplantsoen in Slotermeer is (helaas) nog niet opgelost. Afgelopen jaar is het park gerenoveerd warabij tevens is geprobeerd om de ernstige wateroverlast in het park aan te pakken. Op een aantal plaatsen in het park blijkt de wateroverlast hardnekkig te zijn en blijft het regenwater op het gazon en in de plantvakken staan. We onderzoeken nog mogelijkheden om de overlast verder aan te pakken. De waterdoorlatendheid van de bodem is op sommige plekken zo slecht dat het regenwater zeer slecht weg kan.