Jacob Geelbuurt Oost

Bouwrijp maken Fase 1 gereed

Eind 2021 is het terrein voor fase 1 van het nieuwbouwproject Jacob Geelbuurt Oost opgeleverd. Oude kabels en leidingen zijn verwijderd, de oude bebouwing gesloopt en het terrein is geëgaliseerd. Zodra de omgevingsvergunning is verleend, zal de Alliantie starten met de nieuwbouw.

Het project Jacob Geelbuurt Oost bestaat uit drie fasen, waarvan de Alliantie de eerste 2 fasen voor haar rekening neemt. De derde fase is gereserveerd voor een wooncooperatie. Dat is groep huurders die als vereniging een woongebouw realiseert en de woningen verhuurt aan zijn leden.